Liên hệ

Chương trình Úc cùng Việt Nam phát triển nguồn nhân lực (Aus4Skills)

Địa chỉ

Phòng 502, Nhà A, 14-16 Hàm Long,
Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: 84 24 3939 3991/2
Fax: 84 24 3934 6782 

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website: www.australiaawardsvietnam.org

Thông tin bổ sung