Đào tạo tiếng Anh tiền du học tại Việt Nam

Là ứng viên nhận học bổng Chính phủ Australia (Australia Awards) có điều kiện, bạn có thể được yêu cầu tham gia khóa học tiếng Anh tiền du học tối đa 12 tháng (tùy thuộc vào trình độ tiếng Anh của bạn), nếu bạn chưa đạt được IELTS 6.5 (không có điểm thành phần dưới 6.0) hoặc chứng chỉ TOEFL/PTE tương đương.

RMIT Vietnam là đơn vị cung cấp chương trình đào tạo Tiếng Anh (ELT) cho ứng viên được nhận học bổng có điều kiện của học bổng Chính phủ Australia (AAS).

Ứng viên nhận học bổng có điều kiện sẽ được xếp vào các lớp đào tạo tiếng Anh theo chuẩn mực quốc tế của RMIT (REW) tùy vào điểm IELTS của từng ứng viên. Có thể sẽ có một số điều chỉnh sau khi có kết quả kiểm tra đánh giá các kỹ năng tiếng Anh của ứng viên vào tuần đầu của khóa học.

Ứng viên nhận học bổng có điều kiện  phải tham dự ít nhất 80% thời lượng học tập và các buổi chuyên đề bắt buộc (ví du: chuyên đề luyện ngữ âm) ở từng cấp độ học và phải dành toàn bộ thời gian và nỗ lực học tập cho chương trình đào tạo tiếng Anh. Do vậy, ứng viên nhận học bổng có điều kiện không được phép tiếp tục làm việc hoặc tham gia các hoạt động có liên quan tới công việc tại cơ quan khi đang tham gia chương trình đào tạo tiếng Anh.

Sau chương trình đào tạo tiếng Anh, ứng viên phải tham dự một kỳ thi IELTS. Nếu ứng viên đáp ứng được yêu cầu tiếng Anh (nói trên) và yêu cầu hoc thuật của khóa học đã lựa chọn ứng viên sẽ hội đủ điều kiên để có thể bắt đầu học tập tại Australia. Để biết thêm thông tin về việc sắp xếp khóa học, xin tham khảo trang web của chương trình và liên hệ với Chương trình Úc cùng Việt Nam phát triển nguồn nhân lực (Aus4Skills)

Ứng viên phải đạt tối thiểu IELTS (Academic) 6.5, không có điểm thành phần dưới 6.0 (hoặc chứng chỉ TOEFL/PTE tương đương) trước khi nhận học không điều kiện.

Thông tin bổ sung