Quy trình chuẩn bị nhập học

Các ứng viên xin học bổng không cần phải có thư mời của một trường đại học Australia khi nộp hồ sơ. Tuy nhiên, các ứng viên cần phải tìm hiểu về khóa học mình lựa chọn trên trang web của các trường đại học, và đảm bảo khóa học đó nằm trong danh mục CRICOS. Học bổng chỉ được trao cho các khóa học nằm trong Danh mục Liên bang các Trường học và Khóa học cho Sinh viên Nước ngoài (CRICOS). Đây là danh sách chính thức của tất cả các đơn vị cung cấp dịch vụ giáo dục tại Australia có những khóa học cho sinh viên học tập tại Australia với thị thực du học.Ngoại lệ duy nhất là các khóa học dự bị ngắn hạn, không cần phải được đăng ký trên CRICOS. Danh mục được tìm thấy tại website cricos.education.gov.au, nhưng các ứng viên được khuyến khích tìm thêm thông tin ở các nguồn rộng rãi hơn.

Các ứng viên xin học bổng cần tìm hiểu về các trường đại học ở Australia, nơi có thể cung cấp khóa học phù hợp nhất với nhu cầu của họ. Ứng viên có thể bắt đầu tìm kiếm từ trang  web của Chính phủ Australia www.studyinaustralia.gov.au. Các ứng viên xin học bổng cần lựa chọn khóa học và trường học khi nộp hồ sơ học bổng.

Các trường đại học có thể tổ chức các buổi chia sẻ thông tin tại Việt Nam, và thông tin chi tiết sẽ được đăng tải trên trang web của mình. Một số trường có thể yêu cầu ứng viên hoàn thành một khóa học dự bị ngắn hạn để chuẩn bị cho khóa học chính thức. Các khoa chuyên môn tại các trường có thể giúp đỡ ứng viên đưa ra những chọn lựa phù hợp cho ngành học và nơi học.

Chương trình Úc cùng Việt Nam phát triển nguồn nhân lực (Aus4Skills) sẽ gửi hồ sơ xin học của ứng viên được học bổng có điều kiện sang các trường qua hệ thống OASIS vào ngày 25 tháng Tám cho ứng viên nhập học vào học kỳ 1 và 15 tháng Ba cho ứng viên nhập học vào học kỳ 2. Để đảm bảo quá trình gửi hồ sơ được suôn sẻ, các ứng viên được học bổng có điều kiện cần xác nhận các khóa học của mình vào cuối tháng Bảy/đầu tháng Tám (cho học kỳ 1) và tháng Hai (cho học kỳ 2).

Trong hồ sơ đăng ký nhập học gửi cho Chương trình Úc cùng Việt Nam phát triển nguồn nhân lực (Aus4Skills), ứng viên cần cung cấp những thông tin sau:

 • Tên trường và tên khóa học (gồm ngành chuyên môn)
 • Mã CRICOS (kiểm tra mã còn hợp lệ tại: cricos.education.gov.au)
 • Mục tiêu khóa học
 • Thời gian khóa học 
 • Kỳ nhập học (học kỳ 1 hoặc 2)
 • Phương pháp học (nghiên cứu/học tập trung)
 • Yêu cầu tiếng Anh đầu vào
 • Các yêu cầu đầu vào khác
 • Nêu rõ các môn học dự định học (gồm cả môn học bắt buộc và môn học tự chọn)
 • Tổng số tín chỉ cho khóa học và cho mỗi môn học

Các khóa học của bạn sẽ được Cố vấn học tập của Chương trình Úc cùng Việt Nam phát triển nguồn nhân lực (Aus4Skills) xem xét và đánh giá mức độ phù hợp.

Thay đổi khóa học

Bạn chỉ có thể đổi khóa học trong các trường hợp đặc biệt với lý do hợp lý và thay đổi khóa học phải được sự đồng ý của Giám đốc hoặc Phó Giám đốc Chương trình Úc cùng Việt Nam phát triển nguồn nhân lực (Aus4Skills). Nếu muốn thay đổi khóa học, bạn cần cân nhắc xem khóa học mới có liên quan tới ngành học bạn chọn trong đơn xin học bổng hay không

và bạn có thể đáp ứng được

 • các yêu cầu đầu vào về học thuật và chuyên môn của ngành học mới đó
 • yêu cầu tiếng Anh đầu vào của trường mới

Chú ý: Sau khi xác nhận các khóa học và trường học với Chương trình Úc cùng Việt Nam phát triển nguồn nhân lực (Aus4Skills), các ứng viên được học bổng có điều kiện không được phép liên lạc với các trường đại học Australia để hỏi về hồ sơ xin học của mình. Nếu vi phạm, học bổng của bạn có thể bị rút. Mọi liên lạc với trường đều phải thông qua Chương trình Úc cùng Việt Nam phát triển nguồn nhân lực (Aus4Skills)

Thông tin bổ sung