Ứng viên đã được học bổng có gia đình

Chính phủ Australia không cung cấp tài chính hoặc các hỗ trợ khác cho thân nhân phụ thuộc (vợ/chồng và con) của ứng viên được nhận Học bổng Chính phủ Australia. Ở giai đoạn nộp hồ sơ, ứng viên xin Học bổng Chính phủ Australia phải khai rõ nếu có ý định mang thân nhân cùng họ sang Australia.

Ứng viên được nhận Học bổng Chính phủ Australia có trách nhiệm, bao gồm trách nhiệm về tài chính, đối với thân nhân cùng sang Australia. Ứng viên có thể liên hệ với Cán bộ Phụ trách Sinh viên của trường để tìm hiểu thông tin về nơi ở, việc học tập và dịch vụ gửi trẻ. Ứng viên nên liên hệ với Bộ Xuất nhập cảnh và Bảo vệ Biên giới để tìm hiểu thêm thông tin về những yêu cầu khi xin thị thực hiện nay cho thân nhân cùng sang.

Ứng viên nên lưu ý rằng thân nhân của họ phải có bảo hiểm y tế khi ở Australia. Đây là yêu cầu đối với Thị thực dành cho Thân nhân phụ thuộc sinh viên (diện thị thực 500) trong thời gian thân nhân phụ thuộc sinh sống tại Australia. Bảo hiểm y tế này không được Chính phủ Australia tài trợ và ứng viên phải có trách nhiệm liên hệ và mua bảo hiểm y tế cho gia đình cũng như các chi phí y tế khác trong thời gian thân nhân sinh sống tại Australia.

Để biết thêm thông tin về bảo hiểm y tế, xin vui lòng xem thêm thông tin tại trang web Học tập tại Australia.

Xin lưu ý rằng thân nhân cùng sang sẽ sử dụng Thị thực dành cho Thân nhân phụ thuộc (diện thị thực 500). Cũng xin lưu ý rằng ứng viên sẽ không được nhận tiền vé máy bay về thăm thân nếu gia đình đã cùng sang Australia sinh sống trong thời gian ứng viên học tập, không phụ thuộc vào loại thị thực mà thân nhân họ sử dụng.

Xin Thị thực Thân nhân phụ thuộc Sinh viên (diện thị thực 500)

Ứng viên phải nộp đơn xin thị thực cho thân nhân phụ thuộc (diện thị thực 500) trực tuyến và chỉ được nộp sau khi ứng viên đã có thị thực du học. Bạn có thể tham khảo hướng dẫn quy trình nộp đơn tại trang web của Bộ Xuất nhập cảnh và Bảo vệ biên giới Australia.

Xin thư không phản đối của Đại sứ quán Australia tại Việt Nam

Nếu bạn quyết định mang thân nhân là vợ chồng và con cái cùng sang Australia bằng thị thực thân nhân phụ thuộc, bạn cần có thư không phản đối của Đại sứ quán Australia tại Việt Nam. Để xin thư không phản đối của Đại sứ quán Australia tại Việt Nam để xin thị thực cho thân nhân phụ thuộc, ứng viên cần nộp các giấy tờ sau cho Chương trình Australia cùng Việt Nam phát triển kỹ năng (Aus4Skills):

  1. Đơn xin mang theo người phụ thuộc
  2. Giấy khai sinh của con
  3. Giấy chứng nhận kết hôn
  4. Bằng chứng đã mua OSHC
  5. Bằng chứng đã thu xếp được trường học cho con (nếu có con từ 5 đến 18 tuổi)
  6. Bằng chứng đã thu xếp được nơi ở
  7. Bằng chứng đã thông báo cho trường về việc mang theo người phụ thuộc
  8. Các giấy tờ khác nếu cần (ví dụ: giấy cam kết không sử dụng vé máy bay về thăm thân)

Lưu ý:

Xin lưu ý rằng thư không phản đối chỉ được cấp một lần. Bạn nên giữ lại một bản trước khi nộp bản gốc cùng với hồ sơ xin thị thực.

Chương trình phát triển Nhân lực Việt Nam - Australia không chịu trách nhiêm về các vấn đề liên quan tới việc xin thị thực cho thân nhân phụ thuộc.

Xin vui lòng xem thêm tại trang web của Bộ Xuất nhập cảnh và Bảo vệ biên giới Australia để biết thông tin chi tiết về vấn đề xin thị thực cho thân nhân phụ thuộc

 

Thông tin bổ sung