ỨNG VIÊN ĐÃ ĐƯỢC HỌC BỔNG

Ứng viên đã được học bổng là ứng viên đã nhận được học bổng Chính phủ Australia (Australia Awards) do Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia (DFAT) tài trợ.

Ở Việt Nam ứng viên đã được học bổng do Hội đồng Tuyển chọn (JSC) xét duyệt. Hội đồng này bao gồm đại diện Đại sứ quán Australia và Bộ Giáo dục & Đào tạo Việt Nam và Hội đồng luôn tuân thủ theo một quy trình tuyển chọn nghiêm ngặt.

Ứng viên đã được học bổng được gọi là ứng viên đã được học bổng 'có điều kiện' cho tới khi đáp ứng các yêu cầu về tiếng Anh của DFAT và yêu cầu học thuật và của trường mà họ lựa chọn. Sau đó ứng viên sẽ ký hợp đồng nhận học bổng với Khối Thịnh vượng chung Australia.

Ứng viên đã được học bổng sẽ trải qua các quy trình sau đây để có thể học tập tại Australia. 

Đào tạo tiếng Anh tiền du học tại Việt Nam

Là ứng viên nhận học bổng Chính phủ Australia (AAS) có điều kiện, bạn có thể được yêu cầu tham gia khóa học tiếng Anh tiền du học tối đa 12 tháng (tùy thuộc vào trình độ tiếng Anh của bạn), nếu bạn chưa đạt IELTS 6.5 (không có điểm thành phần dưới 6.0) hoặc chứng chỉ TOEFL/PTE tương đương.

 Chuẩn bị nhập học

Tùy thuộc vào trình độ tiếng Anh của ứng viên và việc khóa học ứng viên lựa chọn có tuyển sinh không, ứng viên sẽ được hỗ trợ để hoàn tất các thủ tục nhập học để có thể bắt đầu học tập tại Australia trong học kỳ một vào cuối tháng 12/tháng 1 và học kỳ hai vào tháng 6/tháng 7. Một số trường có ba học kỳ.

Ứng viên phải bắt đầu học vào niên học mà họ được trao học bổng, trừ khi Bộ ngoại giao và Thương mại Australia (DFAT) đồng ý cho họ lùi thời gian học.

Các ứng viên xin học bổng không cần phải được môt trường ở Australia nhận học khi nộp hồ sơ. Tuy nhiên, các ứng viên phải tìm hiểu kỹ các khóa học mà họ lựa chọn và phải đảm bảo rằng các khóa học đó có đăng ký trong CRICOS. Thay đổi khóa học chỉ được xem xét trong một số trường hợp đặc biệt.

Quy trình xin thị thực

Các thủ tục xin thị thực của ứng viên  được tiến hành thông qua Chương trình Australia cùng Việt Nam phát triển nguồn nhân lực (Aus4Skills) và được phê duyệt bởi Văn phòng Bộ Nội Vụ Australia (DHA) tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Đặt vé máy bay

Vé máy bay của ứng viên đã được học bổng sẽ do Aus4Skills thu xếp với Vietnam Airlines.

Cuộc sống và học tập tại Australia

Phần "Cuộc sống và học tập tại Australia" cung cấp các thông tin bổ ích về nhiều khía cạnh cuộc sống và học tập tại Australia, bao gồm các vấn đề về tài chính, ngân hàng, nhà ở, bảo hiểm y tế, các điều kiện về làm việc và học tập, các website hữu ích, các nghĩa vụ của ứng viên và các yêu cầu về thị thực.

Câu hỏi thường gặp của ứng viên đã được học bổng

Phần "Những câu hỏi thường gặp của ứng viên đã được học bổng" cung cấp câu trả lời chi tiết cho những câu hỏi ứng viên thường thắc mắc về quy trình chuẩn bị nhập học.

Ứng viên đã được học bổng là người khuyết tật

Ứng viên đã được học bổng là người khuyết tật được nhận sự hỗ trợ đặc biệt để họ có thể có các cơ hội học tập bình đẳng như các ứng viên khác.

Ứng viên đã được học bổng có gia đình

Ứng viên đã được học bổng có gia đình có trách nhiệm, bao gồm cả trách nhiệm về tài chính, đối với các thành viên trong gia đình khi họ cùng sang Australia.

Thông tin bổ sung