Quyền lợi của học bổng

 

Chi phí được học bổng chi trả

 1. Học phí
 2. Vé may bay khứ hồi: vé máy bay hạng phổ thông khứ hồi với chặng bay thẳng
 3. Xin thị thực: Chi phí xin thị thực và khám sức khỏe để xin thị thực
 4. Chương trình (khóa học) nhập môn học thuật
 5. Tiền trợ cấp sinh hoạt ban đầu
 6. Tiền hỗ trợ chi phí sinh hoạt định kỳ
 7. Bảo hiểm y tế cho sinh viên quốc tế
 8. Hỗ trợ học tập bổ sung: sử dụng để hỗ trợ học viên trong quá trình học tập để hoàn thành tốt chương trình học tập
 9. Đào tạo tiếng Anh tiền du học (nếu cần): Ứng viên được học bổng Chính phủ Australia có điều kiện có thể được đào tạo tiếng Anh toàn thời gian kéo dài tới 12 tháng nếu cần, tại Đại học Quốc tế RMIT Vietnam. Học viên sẽ được trợ cấp sinh hoạt phí trong thời gian tham gia khóa học. 
 10. Vé máy bay về thăm nhà: Học viên không mang gia đình theo và khóa học kéo dài hai năm có thể được tài trợ vé máy bay về thăm nhà sau khi hoàn thành năm đầu tiên của khóa học. 
 11. Trợ cấp nghiên cứu thực địa: dành cho học viên học Thạc sỹ nghiên cứu hoặc Thạc sỹ tín chỉ nhưng có hợp phần bắt buộc là nghiên cứu thực địa. 
 12. Hỗ trợ học viên khuyết tật: Học viên khuyết tật có thể được hỗ trợ những chi phí hợp lý khác trong quá trình học tập tại Australia. 

Để biết thêm chi tiết về các quyền lợi của học bổng, mời xem thêm the Australia Government Australia Awards 

Các hỗ trợ khác

Các ứng viên đã được học bổng sẽ được hỗ trợ để chuẩn bị cho việc học tại các trường Đại học Australia và đơn giản hóa các thủ tục hành chính.

 1. Tư vấn khóa họcMột cố vấn học thuật người Việt Nam sẽ tư vấn cho các ứng viên đã được học bổng có điều kiện để chọn khóa học phù hợp ở giai đoạn chuẩn bị nhập học.
 2. Hỗ trợ dành cho các ứng viên có hoàn cảnh khó khăn: Các ứng viên có hoàn cảnh khó khăn (bao gồm ứng viên khuyết tật và ứng viên ở các huyện nghèo) được hỗ trợ để đảm bảo để tham gia bình đẳng vào tất cả các giai đoạn của chương trình học bổng. Để biết thêm chi tiết, xin mời xem thêm tại đây.
 3. Mạng lưới cựu sinh viên: Khi trở về, bạn sẽ tham gia vào mạng lưới Cựu sinh viên Học bổng Chính phủ Australia tại Việt Nam với hơn 6000 thành viên và rộng hơn là mạng lưới cựu sinh viên Australia tại Việt Nam nơi quy tụ tất cả các cựu sinh viên đã từng học tập tại tất cả các đơn vị giáo dục của Australia. Mạng lưới này sẽ giúp bạn duy trì các mối liên hệ với Australia và các cựu sinh viên khác cũng như tham gia các hội thảo phát triển chuyên môn, các hội thảo đào tạo, các hội nghị và các hoạt động kết nối. Bạn cũng sẽ có quyền truy cập miễn phí các hệ thống dữ liệu chuyên ngành quốc tế. Bạn cũng sẽ trở thành một thành viên trong mạng lưới cựu sinh viên Australia toàn cầu.

Thông tin bổ sung