Các tài liệu kèm theo

Để nộp hồ sơ Học bổng Chính phủ Australia (Australia Awards), các ứng viên cần đáp ứng tất cả các yêu cầu, bao gồm nộp các tài liệu kèm theo (xem bảng dưới đây). Hồ sơ có thể được coi là không hợp lệ nếu thiếu các tài liệu kèm theo.

Tất cả các tài liệu kèm theo được tải lên OASIS cần có dung lượng dưới 2MB. Nếu tài liệu kèm theo có nhiều trang và không thể scan lên trong khoảng dung lượng này, ứng viên có thể tách tài liệu ra làm nhiều tệp, và ghi rõ số thứ tự, ví dụ: “part 1 of 2”, “part 2 of 2”.

Loại giấy tờ kèm theo

Gợi ý cách đặt tên file

 "Document type" (chọn khi tải lên OASIS)

Bản sao công chứng bằng cấp chính quy

01-Applicant’s Full Name-Degree-V

Chọn Document type: Degree Certificate

(Nếu có nhiều bằng cấp, ghi rõ bằng Degree 1,2...)

Bản dịch công chứng bằng cấp chính quy (nếu bản gốc không phải bằng tiếng Anh)

02-Applicant’s Full Name-Degree-E

Document type: Degree Certificate

Bản sao công chứng bảng điểm chính quy

03-Applicant’s Full Name-Transcript-V

Document type: Academic Transcript

Bản dịch công chứng bảng điểm chính quy (nếu bản gốc không phải bằng tiếng Anh)

04-Applicant’s Full Name-Transcript-E

Document type: Academic Transcript

Bản sao công chứng giấy tờ chứng minh quốc tịch (hộ chiếu/CMND/Căn cước công dân)

05-Appplicant’s Full Name-Citizenship

Document type: Proof of Citizenship

Bản sao công chứng giấy khai sinh

06-Applicant’s Full Name-Birth Certificate-V

Document type: Proof of Citizenship

Bản dịch công chứng giấy khai sinh

07-Applicant’s Full Name-Birth Certificate-E

Document type: Proof of Citizenship

Bản sao công chứng hợp đồng làm việc hoặc quyết định tuyển dụng chính thức với ứng viên là công chức nhà nước để chứng minh kinh nghiệm làm việc

08-Applicant’s Full Name-Work Contract

Document type: Other Documents

Lý lịch tự thuật (dán ảnh hộ chiếu 4x6, đóng dấu giáp lai và cơ quan hiện tại ký và đóng dấu xác nhận)

09-Applicant’s Full Name-CV

Document type: CV or Resume Mẫu lý lịch tự thuật

Thư giới thiệu của cơ quan (đóng dấu của cơ quan hiện tại)

10-Applicant’s Full Name-EmployerReference

Document type: Employer or Nominating Authority Statement Mẫu thư giới thiệu của cơ quan

Thư giới thiệu học thuật

  • Một thư giới thiệu học thuật đối với ứng viên xin học bậc Thạc sỹ tín chỉ
  • Hai thư giới thiệu học thuật đối với ứng viên xin học bậc Thạc sỹ nghiên cứu

11-Applicant’s Full Name-AcademicReference

Document type: Referee Report Mẫu thư giới thiệu học thuật

Danh mục các bài báo (đối với ứng viên xin học bậc Thạc sỹ nghiên cứu)

12-Applicant’s Full Name-Publications

Document type: Other Documents

IELTS hoặc TOEFL iBT/PTE Academic (ngày thi từ ngày 1 tháng 1 năm 2021 trở đi đối với tất cả ứng viên trừ ứng viên thuộc cơ quan chính quyền địa phương cấp tỉnh, huyện và ứng viên có hoàn cảnh khó khăn)

13-Applicant’s Full Name-English

Document type: Proof of English Language Proficiency

Tóm tắt đề cương nghiên cứu (đối với ứng viên xin học bậc Thạc sỹ nghiên cứu)

14-Applicant’s Full Name-ResearchProposal

Document type: Other Documents (no template available)

Bằng chứng đã liên lạc với giáo sư hướng dẫn (đối với ứng viên xin học bậc Thạc sỹ nghiên cứu)

15-Applicant’s Full Name-Supervisor

Document type: Other Documents

Chứng chỉ hoặc giấy chứng nhận thành tích/giải thưởng quốc gia, quốc tế hoặc ở bậc đại học (nếu có)

16-Applicant’s Full Name-Awards

Document type: Other Documents

Bằng chứng về khuyết tật (đối với ứng viên là người khuyết tật)

17-Applicant’s Full Name-Disability

Document type: Other Documents

Bằng chứng về hoàn cảnh khó khăn (đối với ứng viên đến từ những huyện nghèo theo quy định), nếu thông tin này chưa được thể hiện trong những tài liệu đã nộp khác

18-Applicant’s Full Name-Disadvantaged

Document type: Other Documents

Lưu ý: Ứng viên có hoàn cảnh khó khăn, dù thuộc nhóm nào, cũng không bắt buộc phải nộp chứng chỉ tiếng Anh tại giai đoạn này. Tuy nhiên, ứng viên sẽ phải tham gia kỳ thi IELTS do DFAT tài trợ nếu vượt qua vòng sơ tuyển.

Thư giới thiệu

Khi ứng viên xin thư giới thiệu học thuật của đồng nghiệp hoặc giáo sư của các tổ chức nước ngoài, người giới thiệu có thể yêu cầu không cho ứng viên đọc nội dung thư và thư cần được giữ kín. Trong trường hợp này, ứng viên cần yêu cầu người viết thư:

  1. scan thư và gửi bản mềm của thư dưới dạng tệp đính kèm trong thư điện tử gửi về địa chỉ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . Trong thư điện tử, người viết thư cần nêu rõ họ tên của ứng viên và số OASIS của ứng viên (AASxxxxxxx).
  2. gửi bản gốc của thư về cho ứng viên trong một phong bì có ký tên, dán kín. Ứng viên không mở phong bì, và nộp thư còn dán kín tại buổi phỏng vấn.

Ứng viên Thạc sỹ nghiên cứu phải: 

  • đáp ứng các tiêu chí của nhóm ứng viên tương ứng
  • nộp một bản tóm tắt đề cương nghiên cứu (không có mẫu) tại thời điểm nộp hồ sơ nêu rõ phương pháp luận, lịch trình nghiên cứu và lược khảo tài liệu ngắn gọn
  • có ít nhất hai thư giới thiệu học thuật (xem mẫu thư giới thiệu học thuật)
  • cung cấp một danh mục các bài báo/nghiên cứu có liên quan.
  • cung cấp bằng chứng đã liên lạc với giáo sư hướng dẫn của một trường đại học Australia tại thời điểm nộp hồ sơ (ví dụ: bản sao thư điện tử và thư tín liên quan phải được nộp cùng hồ sơ xin học bổng).
  • cung cấp tên của người hướng dẫn dự kiến trong mục 8 của Hồ sơ Học bổng trực tuyến.

Để biết thêm chi tiết, xin vui lòng xem hướng dẫn Hướng dẫn tìm giáo sư hướng dẫn và cách viết đề cương nghiên cứu

Thông tin bổ sung