Cách nộp hồ sơ

 1. THỜI HẠN NỘP HỒ SƠ Học bổng Chính phủ Australia tiếp nhận hồ sơ từ ngày 1/2/2022 đến hết ngày 29/4/2022. Hồ sơ hoàn thiện sau ngày 29/4/2022 cho dù đã được khởi tạo từ trước đó cũng được coi là không hợp lệ.

 2. CÁCH NỘP HỒ SƠ: nộp hồ sơ trực tuyến tại trang OASIS
 3. THÔNG TIN THAM KHẢO KHI NỘP HỒ SƠ: 

  Thông tin dành cho ứng viên Việt Nam
  Câu hỏi thường gặp của ứng viên
  Sổ tay Chính sách Học bổng
  Đ
  ơn xin học bổng (trực tuyến trên trang OASIS sau khi tạo tài khoản và bắt đầu khởi tạo đơn từ ngày bắt đầu nhận tiếp nhận hồ sơ)
  Các tiêu chí hợp lệ (các tiêu chí hợp lệ chung, các nhóm ứng viên, các ngành học). 
  Các tài liệu kèm theo: nếu thiếu những tài liệu này, hồ sơ của bạn sẽ được coi là không hợp lệ.
  Ứng viên khó khăn bao gồm ứng viên là người khuyết tật và ứng viên đến từ các huyện nghèo theo quy định sẽ được hưởng hỗ trợ từ Quỹ Hỗ trợ Cơ hội Bình đẳng trong quá trình xét hồ sơ.
  Hướng dẫn sử dụng hệ thống OASIS để nộp hồ sơ cho ứng viên
 4. LƯU Ý KHI NỘP HỒ SƠ:

Trình duyệt cho OASIS: nên sử dụng các trình duyệt Internet Explorer, Firefox hoặc Chrome để vào OASIS. Một số chức năng của OASIS không tương thích với các trình duyệt khác.

Lưu hồ sơ: Đối với những câu trả lời dài trong hồ sơ, ứng viên luôn luôn nên lưu lại một bản dự phòng câu trả lời của mình trong Word trước khi bấm “Next” trên OASIS. Sau khi nộp hồ sơ, bạn nên giữ lại một bản để tham khảo và có thể tham chiếu để chuẩn bị cho buổi phỏng vấn sau này.

Nộp hồ sơ sớm trước ngày hết hạn: Ứng viên cần lưu ý rằng OASIS là hệ thống để ứng viên toàn cầu nộp hồ sơ. Nếu có thể, không nên đợi tới hạn chót để tải lên các giấy tờ kèm theo hay nộp hồ sơ. Trang web thường có lượng truy cập rất lớn vào những ngày cuối cùng của thời hạn nhận hồ sơ, và ứng viên có thể gặp khó khăn trong việc nộp đơn. Nếu cần phải đợi tới ngày cuối mới có thể bổ sung một số giấy tờ cần thiết như điểm IELTS, thì ứng viên cũng nên hoàn thành hết tất cả các mục khác trước đó. 

Mã số OASIS: Khi tạo một hồ sơ mới trên OASIS, ứng viên sẽ được cấp một số báo danh (số OASIS). Số OASIS sẽ có dạng AASxxxxxxx (xxxxxxx là số riêng của mỗi ứng viên). Ứng viên cần ghi nhớ số này và trong tất cả thư trao đổi với Aus4Skills, ứng viên cần nêu rõ số OASIS và họ tên đầy đủ của mình.

Thông tin liên lạc: Mục “Residential address” trong hồ sơ là địa chỉ nơi ứng viên đang sinh sống. “Mailing address” là địa chỉ  thuận tiện nhất cho ứng viên nhận thư. Thư của Aus4Skills thường được gửi cho ứng viên bằng Chuyển phát nhanh (EMS) và cần có người ký nhận thư. Vì thế, địa chỉ gửi thư có thể giống với địa chỉ sinh sống, hoặc có thể là một địa chỉ khác, ví dụ cơ quan của ứng viên. Nếu ứng viên nêu địa chỉ cơ quan là nơi nhận thư, địa chỉ cần ghi rõ tên phòng, ban, đơn vị. Để giảm khả năng thư bị thất lạc, tất cả các địa chỉ gửi thư cần được viết bằng tiếng Việt không dấu. Các từ như “ngõ”, “ngách”, “khu tập thể”, “thị trấn” v.v. không nên dịch sang tiếng Anh.

Ví dụ, địa chỉ gửi thư nên được điền như sau: Phong 502, Nha A, 14-16 Ham Long, Quan Hoan Kiem, Ha Noi

Không bao giờ viết tiếng Việt có dấu trên OASIS vì hệ thống sẽ không nhận diện được những ký tự này.

“Điện thoại nhà - Home phone” trong hồ sơ học bổng là câu hỏi bắt buộc phải trả lời. Tuy nhiên, nếu ứng viên không có số điện thoại bàn ở nhà, có thể điền số điện thoại di động vào mục này.

Giới hạn ký tự: Trong đơn xin học bổng, ứng viên được yêu cầu trả lời một số câu hỏi, tuy nhiên câu trả lời sẽ bị giới hạn số ký tự, từ 500 tới 2000 ký tự, tùy câu hỏi. Ứng viên cần chú ý, giới hạn ở đây là về ký tự gồm cả khoảng trắng, chứ không phải giới hạn từ. Ví dụ, “Ha Noi” là hai từ, nhưng cộng cả khoảng trắng là sáu ký tự. Nếu ứng viên viết quá giới hạn ký tự, khi bấm “Next” để đi đến mục tiếp theo của đơn xin học bổng, hệ thống sẽ đánh dấu X đỏ vào mục vừa trả lời. Nếu gặp thông báo lỗi theo dạng “Enter the response up to 1000 character”, điều này có nghĩa ứng viên đã vượt quá giới hạn ký tự và cần sửa lại câu trả lời cho ngắn hơn.|

Cách phân loại ngành học khi điền đơn xin học bổng trực tuyến: Xin tham khảo Hướng dẫn về cách trả lời mục 15.5 trong hồ sơ trực tuyến trên OASIS.

Chính sách đối với sự gian lận

Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia sẽ tiến hành tất cả các bước cần thiết để đảm bảo ngân sách của Chính phủ Australia được sử dụng đúng cách, nhằm đảm bảo đem lại sự trợ giúp và phát triển hiệu quả. Tất cả các hành vi gian lận có chủ tâm, bị phát hiện hoặc nghi ngờ đều sẽ được xử lý nghiêm. Để biết thêm chi tiết, xin vui lòng xem thông tin về Chính sách Gian lận.

Nếu quyết định nộp hồ sơ xin học bổng, bạn vui lòng trả lời khảo sát sau về việc bạn đã biết thông tin về Học bổng Chính phủ Australia như thế nào:

Thông tin bổ sung