Tiêu chí hợp lệ

Học bổng Chính phủ Australia (Australia Awards) vòng tuyển chọn niên khóa 2023 dành cho ứng viên là công dân Việt Nam sẽ tiếp nhận hồ sơ xin học bổng từ ngày 1/2/2022 đến hết ngày 29/4/2022. Ứng viên phải nộp hồ sơ trực tuyến. Hồ sơ bản cứng sẽ không được chấp nhận.

Để có đủ điều kiện nộp đơn xin Học bổng Chính phủ Australia (Australia Awards), bạn phải:

 • là công dân Việt Nam đang cư trú tại Việt Nam tại thời điểm nộp hồ sơ
 • không mang quốc tịch Australia hoặc thường trú dài hạn tại Australia hoặc đang nộp đơn xin thị thực cư trú dài hạn tại Australia
 • không kết hôn hoặc đính hôn/sống như vợ chồng với một người có quốc tịch hoặc có thường trú dài hạn tại Australia hoặc New Zealand tại bất cứ thời điểm nào trong quá trình nộp hồ sơ, xét tuyển hay tiền du học
 • hiện không phải là nhân sự thuộc biên chế quân đội
 • chưa từng xin học bổng dài hạn nào khác của Chính phủ Australia (Australia Awards) trừ khi thời gian rời khỏi Australia gấp đôi tổng thời gian học tại Australia (ví dụ: ứng viên đã được Học bổng Chính phủ Australia (Australia Awards) và học tại Australia 4 năm chỉ có thể nộp đơn xin Học bổng Chính phủ Australia (Australia Awards) khác sau khi đã rời khỏi Australia 8 năm)
 • Không có án tích hoặc đang bị điều tra về các hành vi phạm tội
 • có bằng đại học chính quy
 • cam kết trở lại làm việc tại Việt Nam ít nhất hai năm sau khi hoàn thành khóa học tại Australia
 • có tối thiểu 24 tháng kinh nghiệm làm việc phù hợp tại Việt Nam, trừ những Ứng viên khó khăn chỉ cần tối thiểu 12 tháng kinh nghiệm phù hợp (phải cung cấp bằng chứng về kinh nghiệm làm việc tại thời điểm nộp hồ sơ)
 • không đăng ký học ở bậc học thấp hơn bậc học cao nhất mà bạn hiện đã có bằng, nếu bạn đã có bằng Tiến sỹ, bạn không được phép đăng ký xin học bậc Thạc sỹ
 • không đăng ký học ở bậc học tương đương với bậc học cao nhất mà bạn hiện đã có bằng; nếu bạn đã có bằng Thạc sỹ, bạn không được phép đăng ký xin học bậc Thạc sỹ kể cả ở một lĩnh vực khác, trừ ứng viên có hoàn cảnh khó khăn và ứng viên thuộc một số cơ quan trung ương xin học bằng Thạc sỹ thứ hai ở lĩnh vực khác với ngành học trước đây, theo chương trình thử nghiệm.
 • Ứng viên phải cung cấp đầy đủ thông tin về các chương trình học đã và đang tham gia tại Việt Nam hoặc nước ngoài. Ứng viên đang học Thạc sỹ nhưng chưa hoàn thành khóa học sẽ được xem xét tùy từng trường hợp cụ thể
 • có điểm IELTS (hoặc TOEFL iBT hoặc PTE Academic tương đương) còn hiệu lực. Chứng chỉ Tiếng Anh có hiệu lực là chứng chỉ có ngày thi bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2021 trở đi. Với ứng viên không phải là cán bộ địa phương hoặc có hoàn cảnh khó khăn, chứng chỉ IELTS (hoặc TOEFL iBT hoặc PTE Academic tương đương) phải được nộp cùng hồ sơ trực tuyến trước ngày hết hạn nộp hồ sơ. Chứng chỉ Tiếng Anh nộp sau ngày hết hạn nộp hồ sơ sẽ không được chấp nhận.

Thông tin bổ sung