Các nhóm ứng viên


Lưu ý: không có học bổng Tiến sỹ cho vòng tuyển chọn niên khóa 2023

Các nhóm ứng viên và tiêu chí hợp lệ 

Để hồ sơ được coi là hợp lệ, bạn phải thuộc một trong các nhóm ứng viên sau và đáp ứng các tiêu chí của từng nhóm như sau:

Nhóm ứng viên  Yêu cầu Tiếng Anh Điểm TB Đại học

 

Ứng viên có hoàn cảnh khó khăn (thuộc các nhóm ứng viên hợp lệ dưới đây):

 • ứng viên là người khuyết tật
 • ứng viên thuộc các địa phương nghèo theo quy định
 • Không yêu cầu IELTS khi nộp hồ sơ.

 • Điểm IELTS 5.0 (không có điểm thành phần dưới 4.5)

Lưu ý: Nếu ứng viên không nộp điểm IELTS tại thời điểm nộp hồ sơ, ứng viên sẽ tham dự kỳ thi sơ tuyển Tiếng Anh do DFAT tài trợ (nếu vượt qua vòng sơ tuyển) và đạt điểm IELTS tối thiểu 5.0 (không có điểm thành phần dưới 4.5).

6.0

 

Cơ quan nhà nước cấp tỉnh, huyện, bao gồm các tổ chức đoàn thể

 

 • Không yêu cầu IELTS khi nộp hồ sơ.
 • Điểm IELTS 5.0 (không có điểm thành phần dưới 4.5)

Lưu ý: Nếu ứng viên không nộp điểm IELTS tại thời điểm nộp hồ sơ, ứng viên sẽ tham dự kỳ thi sơ tuyểnTiếng Anh do DFAT tài trợ (nếu vượt qua vòng sơ tuyển) và đạt điểm IELTS tối thiểu 5.0 (không có điểm thành phần dưới 4.5).

6.5
 • Cơ quan trung ương, bao gồm các tổ chức đoàn thể
 • Cơ quan nhà nước cấp thành phố, huyện của Hà Nội, Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Huế và Cần Thơ
 • Trường/cơ sở giáo dục nghề nghiệp
 • Nộp điểm IELTS khi nộp hồ sơ.
 • Điểm IELTS 5.0 (không có điểm thành phần dưới 4.5)
6.5
 • Trường đại học trên địa bàn các tỉnh
 • Viện nghiên cứu
 • Tổ chức phi chính phủ của Việt Nam
 • Công ty Việt Nam
 • Nộp điểm IELTS khi nộp hồ sơ.
 • Điểm IELTS 5.5 (không có điểm thành phần dưới 5.0)

7.0
 • Trường đại học tại Hà Nội, Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Huế và Cần Thơ
 • Tổ chức phi chính phủ quốc tế, Tổ chức Liên Hợp Quốc, Đại sứ quán
 • Nộp điểm IELTS khi nộp hồ sơ.
 • Điểm IELTS 6.5 (không có điểm thành phần dưới 6.0)
7.0

Chú ý: Chứng chỉ IELTS (hoặc TOEFL iBT, chứng chỉ PTE Academic) hợp lệ là chứng chỉ có ngày thi bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2021 trở đi. Xin lưu ý chứng chỉ hợp lệ phải nộp cùng hồ sơ học bổng trực tuyến muộn nhất vào ngày 29 tháng 4 năm 2022.

Ứng viên xin học bổng Thạc sỹ nghiên cứu phải là:

 • Giảng viên bậc đại học làm việc tại trường đại học, học viện, trường cao đẳng hoặc
 • Cán bộ nghiên cứu làm việc tại trường đại học, trường cao đẳng, viện nghiên cứu hoặc trung tâm nghiên cứu.

Hồ sơ xin học bổng Thạc sỹ nghiên cứu của các ứng viên không thuộc hai nhóm trên sẽ được coi là không hợp lệ.

Ứng viên khó khăn

Học bổng áp dụng các điều khoản đặc biệt sau đây cho các ứng viên có hoàn cảnh khó khăn tại Việt Nam thuộc các nhóm ứng viên đã nêu trên:

 Ứng viên khó khăn bao gồm:

 • Người khuyết tật
 • Người ở các huyện nghèo theo quy định (xem chi tiết tại Ứng viên khó khăn)

Điểm TB Đại học

Yêu cầu tiếng Anh

 

Kinh nghiệm làm việc

 

 6.0

- Không yêu cầu điểm IELTS tại thời điểm nộp hồ sơ

- IELTS 5.0 và không có điểm thành phần dưới 4.5

12 tháng kinh nghiệm làm việc liên quan

 

Thông tin bổ sung