Ứng viên khó khăn

Các ứng viên khó khăn gồm:

 • Người khuyết tật
 • Người ở các huyện nghèo theo quy định

Ứng viên ở các huyện nghèo là người sinh ra HOẶC học phổ thông tại một trong các Huyện nghèo theo quy định (danh sách này sẽ được cập nhật khi có quyết định của Thủ tướng Chính Phủ)  đang làm việc tại một trong các tỉnh có các huyện nghèo đó (xin lưu ý những tỉnh này không bao gồm Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng và Cần Thơ).

Ứng viên người dân tộc thiểu số chỉ được coi là ứng viên khó khăn nếu đáp ứng các yêu cầu là ứng viên đến từ các huyện nghèo. 

Trong hồ sơ xin học bổng, ứng viên khó khăn cần nộp kèm theo bằng chứng chứng minh nơi sinh, nơi tốt nghiệp phổ thông, nơi làm việc, hoặc chứng minh là người khuyết tật, nếu những thông tin này không được thể hiện trong những giấy tờ đã nộp khác.

Yêu cầu về điểm trung bình tốt nghiệp đại học , Tiếng Anh và kinh nghiệm làm việc đối với các ứng viên khó khăn

Bên cạnh những tiêu chí chung, ứng viên khó khăn thuộc các nhóm ứng viên chỉ cần đáp ứng các tiêu chí sau:

 • Điểm trung bình tốt nghiệp đại học 6.0
 • 12 tháng kinh nghiệm làm việc liên quan gần nhất
 • Không yêu cầu điểm IELTS tại thời điểm nộp hồ sơ, nhưng sau khi tham dự kỳ thi tiếng Anh do DFAT tài trợ (nếu vượt qua vòng sơ tuyển), ứng viên cần được IELTS tối thiểu 5.0, không có điểm thành phần dưới 4.5.

Quỹ Hỗ trợ Bình đẳng 

Mục đích

Quỹ Hỗ trợ Bình đẳng hướng tới giảm thiểu rào cản tiếp cận và nhận học bổng của các ứng viên khó khăn và các ứng viên tham gia các hoạt động phát triển nhân lực phi học bổng.

Quỹ Hỗ trợ Bình đẳng là cơ cấu hỗ trợ chính cho các ứng viên khó khăn (gồm người khuyết tật và ứng viên đến từ các huyện nghèo) có cơ hội tiếp cận học bổng một cách công bằng để:

 • nộp hồ sơ xin Học bổng Chính phủ Australia (Australia Awards),
 • được xét tuyển và tuyển chọn,
 • hoàn thành khóa học tại Australia và
 • tham gia vào các hoạt động phát triển năng lực chuyên môn và kết nối xã hội của các cựu sinh viên.

Tiêu chí hoạt động

Quỹ hoạt động dựa trên các tiêu chí chính sau:

 1. Tiếp cận Việc sử dụng Quỹ phải phù hợp với mục tiêu nâng cao khả năng của của người khuyết tật và người đến từ huyện nghèo trong việc tiếp cận và tham gia một cách bình đẳng vào chương trình Học bổng Chính phủ Australia (Australia Awards) trong suốt quá trình học bổng.
 2. Đáp ứng Quỹ sẽ đáp ứng những hoàn cảnh và yêu cầu luôn thay đổi của những nhóm mục tiêu và những cá nhân trong những nhóm này.
 3. Linh hoạt Vì nhu cầu hỗ trợ của các cá nhân là ứng viên khuyết tật và đến từ các địa phương nghèo rất đa dạng, Quỹ sẽ hoạt động một cách linh hoạt để đưa ra những hỗ trợ hợp lý.
 4. Giá trị Trong quá trình xem xét những chỉnh sửa phù hợp, giá trị của các hoạt động hỗ trợ sẽ được cân nhắc để đồng nhất với những chính sách của Học bổng Chính phủ Australia (Australia Awards) về việc thực hiện những sửa đổi hợp lý.

Các bước tiếp cận Quỹ hỗ trợ Bình đẳng

Những hướng dẫn dưới đây dành cho các ứng viên đang xin học bổng, ứng viên đã đượcnhận học bổng và các cựu sinh viên là người khuyết tật hoặc đến từ các huyện nghèo, nhằm giúp họ tiếp cận và sử dụng Quỹ Hỗ trợ Bình đẳng.

Các học viên là người khuyết tật sẽ được DFAT hỗ trợ trong suốt thời gian học tập tại Australia. Nhưng học viên đến từ các địa phương nghèo sẽ không được hỗ trợ trong thời gian học tập tại Australia.

Bước 1. Bạn có hợp lệ không? Bạn có thuộc một trong những nhóm sau đây?  

  

Nhóm

  
  

Tiêu chuẩn

  
  

Giấy tờ chứng minh*

  

Ứng viên có hoàn cảnh khó khăn, gồm người dân tộc thiểu số nếu đáp ứng được các tiêu chuẩn dành cho ứng viên đến từ huyện nghèo

Sinh ra HOẶC từng học phổ thông ở một trong những huyện nghèo theo quy định đang làm việc ở các tỉnh có huyện nghèo nằm trong danh sách quy định của nhà nước

 • Giấy khai sinh công chứng, hoặc Bằng tốt nghiệp Phổ thông công chứng 
 • Hợp đồng lao động công chứng

Người khuyết tật

Khuyết tật được định nghĩa là[1]:

 • mất toàn bộ hoặc một phần khả năng hoạt động thể chất hoặc tâm lý
 • mất toàn bộ hoặc một phần cơ thể (ví dụ: mất khả năng sử dụng tay/ chân/bàn tay/ngón tay hoàn toàn hoặc một phần)
 • có yếu tố gây ốm hoặc bệnh trong người
 • có yếu tố có thể gây ốm hoặc bệnh trong người
 • sự bất hoạt động, các tật hay biến dạng của một bộ phận cơ thể
 • sự rối loạn hay bất hoạt động dẫn tới việc một người phải học tập khác những người không có tình trạng tương tự
 • sự rối loạn hoặc bệnh tật có khả năng ảnh hưởng tới quá trình tư duy, nhận biết thực tế, cảm xúc hay đánh giá, dẫn tới xáo trộn hành vi
 • Giấy chứng nhận khám bệnh của bác sĩ hoặc bệnh viện

 Lưu ý: Thông báo về tình trạng khuyết tật sớm nhất có thể và vào bất cứ giai đoạn nào của học bổng

*Ứng viên có thể được yêu cầu nộp bổ sung giấy tờ chứng mình khi được yêu cầu.

Bước 2. Bước 2. Nếu bạn thuộc một trong hai nhóm trên và nếu cần bất kỳ sự trợ giúp nào trong bất kỳ giai đoạn nào của học bổng, bạn cần liên lạc với Chương trình Úc cùng Việt Nam phát triển nguồn nhân lực (Aus4Skills) theo địa chỉ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Bước 3. Đại diện Aus4Skills sẽ liên lạc với bạn để thảo luận và xác nhận về việc bạn có đáp ứng các điều kiện của Quỹ hỗ trợ hay không. Vào thời điểm này, bạn có thể cần nộp những giấy tờ chứng minh khác. Nếu hợp lệ, bạn sẽ được yêu cầu tham gia đánh giá nhu cầu hỗ trợ khuyết tật hoặc đánh giá nhu cầu hỗ trợ Khó khăn. Mục tiêu của quá trình đánh giá là nhằm xác định mức độ hỗ trợ dự tính. Kế hoạch hỗ trợ sau đó sẽ được sử dụng làm căn cứ để cung cấp các hỗ trợ trong quá trình học tập tại Australia hoặc ở Việt Nam.


 [1] Theo Điều luật về Phân biệt đối xử Khuyết tật Liên bang Australia 1992

Thông tin bổ sung