Chính sách đối với Sự gian lận

 

Sổ tay Chính sách Học bổng Chính phủ Australia chỉ rõ chính sách của Bộ Ngoại giao & Thương mại (DFAT) và Học bổng Chính phủ Australia (Australia Awards) đối với Sự gian lận:

 • DFAT sẽ tiến hành tất cả các bước cần thiết để đảm bảo rằng ngân sách của Chính phủ Australia dược sử dụng đúng đắn nhằm mang lại sự trợ giúp và phát triển hiệu quả và xử lý nghiêm tất cả các hành vi gian lận có chủ tâm, bị phát hiện hay nghi ngờ. 

 • DFAT định nghĩa gian lận là sự thiếu trung thực nhằm vụ lợi, hoặc gây tổn thất thông qua việc lừa dối hoặc các hình thức khác. Nó sẽ không chỉ đơn thuần là do cẩu thả, tình cờ hoặc sơ suất.

 • Những điều sau đây sẽ bị coi là gian lận đối với Học bổng Chính phủ Australia (Australia Awards):

  1. các giấy tờ kèm theo hồ sơ xin học bổng giả mạo

  2. thông tin cung cấp trong hồ sơ giả mạo

  3. không khai báo những thông tin thich hợp

  4. không khai báo mâu thuẫn lợi ích (ví dụ: có liên quan tới người đưa ra quyết định về việc cấp học bổng)

  5. cố tình đòi quyền lợi mình không được thụ hưởng (ví du: tiền mua vé máy bay để về gặp gỡ gia đình trong khi các thành viên phụ thuộc trong gia đình đang sinh sống với ứng viên được nhận học bổng tại Australia).

 • DFAT không khoan dung với bất cứ hành vi gian lận nào nhằm vụ lợi từ Chính phủ Australia. DFAT có quyền thay đổi hoặc hủy bỏ quyết định trao Học bổng Chính phủ Australia (Australia Awards) đối với những trường hợp thông tin không đầy đủ hoặc thiếu chính xác.

 • Ứng viên cung cấp các giấy tờ bị nghi là gian lận sẽ bị loại khỏi quy trình tuyển chọn cho tới khi các giấy tờ đó được xác minh. Nếu bị khẳng định là gian lận, ứng viên sẽ không đủ tiêu chuẩn hợp lệ để xin các học bổng của Chính phủ Australia.

 • Khi nộp hồ sơ xin Học bổng Chính phủ Australia (Australia Awards), ứng viên được yêu cầu phải cam đoan rằng nội dung của hồ sơ xin học bổng là trung thực và chính xác; và đồng ý rằng DFAT có quyền thay đổi hoặc hủy bỏ quyết định trao Học bổng Chính phủ Australia (Australia Awards) nếu những thông tin cung cấp không đầy đủ và thiếu chính xác.

 

Thông tin bổ sung