Cựu sinh viên có các cơ hội gì sau khi hoàn thành khóa học ở Australia và trở về Việt Nam?

 

Mời bạn tham gia mạng lưới hơn 4.000 cựu sinh viên Học bổng Chính phủ Australia bao gồm các học giả danh tiếng, các nhà lãnh đạo doanh nghiệp, xã hội và cán bộ nhà nước. Mạng lưới này ở Việt Nam là một phần của Mạng lưới Cựu sinh viên Học bổng Chính phủ Australia quốc tế (AAAN) bao gồm mạng lưới cựu sinh viên các nước khác tốt nghiệp từ các trường đại học Australia.

Mang lưới cựu sinh viên ở mỗi nước được vận hành trong mỗi nước đó với cơ chế thành viên và mô hình tổ chức riêng. Chính phủ Australia đã xây dựng cơ sở dữ liệu của mạng lưới AAAN toàn thế giới, hỗ trợ tài chính, thông tin liên lạc và tư vấn cho các mạng lưới thành viên bao gồm cả mạng lưới cựu sinh viên ở Việt Nam.

Hiện nay mạng lưới Cựu sinh viên Học bổng Chính phủ Australia được tổ chức với các nhóm nòng cốt được cựu sinh viên bầu chọn tại Hà Nội, Huế, Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh. Sau các buổi tham vấn với cựu sinh viên, một tổ công tác đại diện gồm 6 thành viên là cựu sinh viên đã được bầu ra để xúc tiến thực hiện các đồng thuận đã đạt được trong các cuộc tham vấn và thành lập một tổ chức chính thức Cựu sinh viên Học bổng Chính phủ Australia tại Việt Nam.

Tham gia mạng lưới này cựu sinh viên sẽ được hưởng nhiều lợi ích sau.

Tham gia các Hoạt động Phát triển Nghề nghiệp

Bạn có thể tham gia các hội nghị, hội thảo, đào tạo với mục đích nâng cao kiến thức, kỹ năng và các mối quan hệ trong công việc của bạn.

Tham gia các Hoạt động Giao lưu

Bạn có thể tham gia các họạt động mang tính kết nối, gặp gỡ các cựu sinh viên khác và các bạn bè mới.

Truy cập các cơ sở Dữ liệu Học thuật Trực tuyến

Truy cập miễn phí cơ sở dữ liệu học thuật trực tuyến để hỗ trợ công việc và học tập của bạn.

Hỗ trợ Tài chính (Small Grants)

Giảm giá Phí Hội viên Phòng Thương mại Australia (AusCham)

Khi bạn đăng ký làm thành viên của AusCham (như một Cựu sinh viên), bạn sẽ được hưởng rất nhiều lợi ích, như tham gia sự kiện giao lưu Sundowners, dự bữa trưa với các diễn giả nổi tiếng của Australia và Việt Nam, nhận được thông tin cập nhật của AusCham, được giảm giá sản phẩm và dịch vụ, cũng như các hoạt động xã hội đặc biệt khác.

Cựu sinh viên Học bổng Chính phủ Australia được hưởng mức phí hội viên thường niên với giá giảmđặc biệt là 40 đô la thay vì mức phí hội viên thông thường là 250 đô la.

Chương trình  Tư vấn Sinh viên

Bạn có thể giúp các ứng viên mới được Học bổng Chính phủ Australia làm quen nhanh hơn với điều kiện sống và học tập tại Australia và Cựu sinh viên mới về nước hòa nhập nhanh hơn với cuộc sống và công việc tại Việt Nam.

Quảng bá Học bổng Chính phủ Australia

Bạn có thể hỗ trợ việc quảng bá Học bổng Chính phủ Australia tại nơi bạn làm việc, và trong các mối quan hệ công việc cũng như xã hội của mình. Cựu sinh viên thường là những đại sứ tuyệt vời nhất của Học bổng Chính phủ Australia và trong việc quảng bá học bổng thì giá trị tuyệt vời đó là vô giá.

Diễn đàn

Bạn có thể tham gia Diễn đàn của Cựu sinh viên trên website Australian scholarships alumni in Vietnam.

Nhóm Cựu sinh viên nòng cốt

Các nhóm Cựu sinh viên nòng cốt hoạt động tích cực tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí MinhHuế và Đà Nẵng.

Cập nhật Thông tin Cá nhân

Để chúng tôi có thể thường xuyên thông báo cho bạn các sự kiện tin tức liên quan tới Cựu sinh viên, xin vui lòng cập nhật thông tin cá nhân của bạn theo Đường dẫn này.

Hoạt động dành cho Cựu sinh viên năm 2018

Mời bạn truy cập website này thường xuyên để nhận được thông tin cập nhật.

Thông tin bổ sung