Mr Brendon Brooker Second Secretary of the Australian Embassy in Vietnam delivered speech


Đại học Thái Nguyên tổng kết chương trình Úc cùng Việt Nam phát triển nhân lực

Sáng 24/11, tại Trung tâm Học liệu và Công nghệ Thông tin (Đại học Thái Nguyên) đã diễn ra Hội nghị tổng kết chương trình hợp tác giữa chương trình Úc cùng Việt Nam phát triển nguồn nhân lực (Aus4skills) với Đại học Thái Nguyên và Trường Đại học Nông Lâm – Đại học Thái Nguyên.

Đọc thêm ......

 

Thông tin bổ sung