Impacts of the program were discussed at the symposium


Hiệu quả tích cực từ một chương trình hợp tác hỗ trợ phát triển giáo dục

Sáng nay 24/11 tại Đại học Thái Nguyên đã diễn ra Hội nghị tổng kết Chương trình hợp tác giữa Chương trình Úc cùng Việt Nam về phát triển nguồn nhân lực (Aus4skills) với Đại học Thái Nguyên.

Đọc thêm ......

 

Thông tin bổ sung