Speech by Mr Pham Nhu Nghe representative of Ministry of Education and Training


Thay đổi tư duy về kết nối với doanh nghiệp trong đào tạo đại học

Nằm trong khuôn khổ các hoạt động của Chương trình Úc cùng Việt Nam phát triển nguồn nhân lực (Aus4Skills), Đại học Thái Nguyên đã tổ chức Hội thảo “Thúc đẩy hợp tác bền vững giữa doanh nghiệp và trường đại học”.

Read more ......

 

Thông tin bổ sung