Pic 3


Thúc đẩy hợp tác bền vững giữa doanh nghiệp và trường đại học

Ngày 23/10, Đại học Thái Nguyên và Chương trình Úc cùng Việt Nam phát triển nguồn nhân lực (Aus4skills) đã phối hợp tổ chức Hội thảo “Thúc đẩy hợp tác bền vững giữa doanh nghiệp và trường đại học”.

Đọc thêm .....

 

Thông tin bổ sung