Most of members of Thương Thương HandMade are people with a disability


Cải thiện điều kiện sống và khả năng tiếp cận cho người khuyết tật

Chiều ngày 20/1, tại hội thảo trực tuyến “Thành phố tiếp cận với người khuyết tật: Công cụ hỗ trợ và Dịch vụ thông tin”, các cựu sinh Australia đã tư vấn khả năng tiếp cận cho người khuyết tật.

Chi tiết ......

 


Ms Robyn Mudie at the welcome home ceremony


Australia hỗ trợ cựu sinh viên Việt Nam

Quỹ Hỗ trợ Cựu sinh viên Australia sẽ tài trợ 350.000 AUD cho các dự án do cựu du học sinh khởi xướng và triển khai, bắt đầu nhận đề xuất đến giữa tháng 1/2022.

Chi tiết ......

 


Ms Robyn Mudie making her announcement 1


Công bố Quỹ hỗ trợ Cựu sinh viên Australia

Ngày 4/12, Đại sứ Australia tại Việt Nam, bà Robyn Mudie, công bố Quỹ hỗ trợ Cựu sinh viên Australia (AAGF) tại lễ chào mừng hơn 70 cựu sinh Học bổng Chính phủ Australia.

Chi tiết ......

 


Ms Robyn Mudie making her announcement 1


Australia sẽ tài trợ 350.000 AUD hỗ trợ cựu sinh viên Việt Nam

Ngày 4/12, bà Robyn Mudie, Đại sứ Australia tại Việt Nam đã công bố Quỹ hỗ trợ Cựu sinh viên Australia (AAGF) tại lễ chào mừng hơn 70 cựu sinh Học bổng Chính phủ Australia. AAGF sẽ tài trợ 350.000 AUD cho các dự án do cựu du học sinh khởi xướng và triển khai, bắt đầu nhận đề xuất đến giữa tháng 1/2022.

Chi tiết ......

 


Education remains a prominent area in the Vietnam Australia Strategic Partnership


50,1 triệu đô la Úc để phát triển nguồn nhân lực Việt Nam - Australia

Đại sứ quán Australia tại Việt Nam và Bộ GDĐT đã công bố Chương trình phát triển nguồn nhân lực Việt Nam - Australia cho giai đoạn 2021-2025, trị giá lên đến 50,1 triệu đô la Úc.

Chi tiết ......

 

Thông tin bổ sung