Cách nộp hồ sơ

 • THỜI HẠN NỘP HỒ SƠ Học bổng Chính phủ Australia tiếp nhận hồ sơ từ ngày 1 tháng Hai năm 2019 đến hết ngày 30 tháng Tư năm 2019. Hồ sơ hoàn thiện sau ngày 30 tháng Tư năm 2019 cho dù đã được khởi tạo từ trước đó cũng được coi là không hợp lệ.

 • THÔNG TIN DÀNH CHO ỨNG VIÊN VIỆT NAM Trước khi hoàn thiện hồ sơ, xin vui lòng đọc kỹ Thông tin dành cho ứng viên Việt Nam của Học bổng Chính phủ Australia, và Câu hỏi thường gặp của ứng viên. Bạn cũng nên xem thêm Sổ tay Chính sách Học bổng.

 • HỒ SƠ XIN HỌC BỔNG Xin vui lòng đọc kỹ chỉ dẫn trong Đơn xin học bổng trước khi hoàn thành đơn.

 • TIÊU CHÍ HỢP LỆ Xin vui lòng tham khảo tiêu chí hợp lệ cho ứng viên Việt Nam.

 • NGÀNH HỌC/KHÓA HỌC Ngành học hoặc khóa học cần phù hợp với các lĩnh vực ưu tiên cho Việt Nam. Xin tham khảo Hướng dẫn về cách trả lời mục 15.5 trong hồ sơ trực tuyến trên OASIS.

 • CÁC TÀI LIỆU KÈM THEO Bạn sẽ phải nộp các tài liệu kèm theo cùng với hồ sơ, nếu không hồ sơ của bạn sẽ được coi là không hợp lệ.

 • YÊU CẦU TIẾNG ANH: Yêu cầu về điểm IELTS (hay điểm TOEFL IBT hoặc PTE Academics tương đương) khác nhau tùy theo từng nhóm ứng viên. Chứng chỉ IELTS chỉ được coi là hợp lệ nếu ngày thi bắt từ 1/1/2018 trở đi. Xin vui lòng xem Câu hỏi thường gặp của ứng viên số 15 để biết thêm chi tiết

 • QUỸ HỖ TRỢ HỖ TRỢ CƠ HỘI BÌNH ĐẲNG Ứng viên khó khăn bao gồm ứng viên là người khuyết tật và ứng viên đến từ các huyện nghèo theo quy định sẽ được hưởng hỗ trợ từ Quỹ Hỗ trợ Cơ hội Bình đẳng trong quá trình xét hồ sơ.

 • NỘP HỒ SƠ TRỰC TUYẾN TẠI TRANG OASIS

 • HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG OASIS Xin vui lòng xem tại Hướng dẫn sử dụng hệ thống OASIS để nộp hồ sơ cho ứng viên để được hướng dẫn chi tiết.

 • Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia sẽ tiến hành tất cả các bước cần thiết để đảm bảo ngân sách của Chính phủ Australia được sử dụng đúng cách, nhằm đảm bảo đem lại sự trợ giúp và phát triển hiệu quả. Tất cả các hành vi gian lận có chủ tâm, bị phát hiện hoặc nghi ngờ đều sẽ được xử lý nghiêm. Để biết thêm chi tiết, xin vui lòng xem thông tin về Chính sách Gian lận.

 • Nếu quyết định nộp hồ sơ xin học bổng, bạn vui lòng trả lời khảo sát sau về việc bạn đã biết thông tin về Học bổng Chính phủ Australia như thế nào: 

Thông tin bổ sung