Các ngành học

Các ngành học ưu tiên cho ứng viên Việt Nam: 

 • Quản trị và phát triển kinh tế (kinh tế học, cạnh tranh, thương mại quốc tế, chính sách công, quản lý tài chính công, tài chính doanh nghiệp, luật hỗ trợ hội nhập kinh tế, doanh nghiệp và đổi mới sáng tạo)
 • Cơ sở hạ tầng và Giao thông (quản lý dự án và tài chính, dự báo giao thông, kỹ thuật giao thông vận tải, biện pháp bảo vệ xã hội và môi trường, quản lý và quy hoạch giao thông đô thị, quy hoạch giao thông tổng thể, hợp tác công tư, kinh tế giao thông, an toàn và kiểm toán đường bộ, quản lý logistics)
 • Nước và Vệ sinh (quản lý nước, kỹ thuật thủy lợi, chất lượng nước và các hệ thống cung cấp nước, nước và nước thải, quản trị nước, an ninh nước, quản lý hạn hán, ô nhiễm biển)
 • Giáo dục (quản lý giáo dục, quản trị tổ chức, quản lý giáo dục nghề nghiệp)
 • Bình đẳng Giới (giới và phát triển, nghiên cứu về phụ nữ)
 • Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (khoa học nông nghiệp, kinh doanh nông nghiệp, kinh tế nông nghiệp, phát triển nông thôn, quản lý du lịch bền vững, an toàn thực phẩm, nuôi trồng thủy sản)
 • Ổn định Khu vực và Nhân quyền (an ninh mạng, quản lý công và tội phạm học, luật quốc tế, luật nhân quyền quốc tế, an ninh biển và bền vững biển, luật quốc tế về biển)
 • Khuyết tật (bao gồm công tác xã hội, giáo dục đặc biệt)
 • Biến đổi khí hậu (bao gồm giảm thiểu rủi ro thiên tai), Năng lượng (bao gồm an ninh năng lượng, quy hoạch năng lượng, cải cách lĩnh vực năng lượng, năng lượng tái tạo)
 • Đổi mới sáng tạo (chuyển giao khoa học công nghệ và thương mại hóa)
 • Y tế (bao gồm nghiên cứu, tăng cường hệ thống y tế, và các khóa học phục vụ cho việc phục hồi sau COVID-19 của Việt Nam)

Các ngành học khác (trừ Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh, Công nghệ thông tin phần cứng và phần mềm, Y, Dược, Truyền thông/Báo chí) được xem xét dựa trên chất lượng hồ sơ.

Các ngành học không hợp lệ:

Ứng viên xin học các ngành sau sẽ không hợp lệ:

 • MBA (Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh)
 • Công nghệ thông tin (công nghệ phần cứng, phần mềm)
 • Y khoa
 • Dược
 • Truyền thông, báo chí, tuyên truyền

Các khóa học liên kết

Ứng viên có thể lựa chọn chương trình đào tạo thạc sĩ liên kết, áp dụng đối với hai khóa học tại Đại học Quốc gia Australia (ANU): Thạc sĩ Kinh tế Quốc tế và Phát triển và Thạc sĩ Kinh tế Môi trường và Tài nguyên. Năm đầu tiên của chương trình đào tạo sẽ diễn ra tại Đại học Kinh tế Quốc dân (ĐHKTQD) và năm thứ hai tại Đại học Quốc gia Australia. Học bổng Chính phủ Australia (Australia Awards) chỉ chi trả cho năm học thứ hai tại trường Đại học Quốc gia Australia. Để biết thêm thông tin về khóa học Thạc sĩ liên kết trên, xin vui lòng xem tại đây.

Lưu ý khi lựa chọn khóa học

 •  Ứng viên cần lựa chọn hai khóa học cho Nguyện vọng 1 và Nguyện vọng 2 ở hai trường khác nhau nhưng cùng một ngành học.
 • Khóa học nếu khác với lĩnh vực học tập trước đây vẫn có thể được cân nhắc khi có kinh nghiệm làm việc và mục tiêu nghề nghiệp phù hợp. Trong hồ sơ, ứng viên cần nêu rõ sẽ sử dụng kiến thức và kỹ năng học được từ ngành học dự kiến như thế nào để đóng góp cho sự phát triển của Việt Nam sau khi trở về nước.
 • Trong quá trình chuẩn bị đi học, ứng viên được học bổng có điều kiện chỉ có thể thay đổi khóa học trong các trường hợp đặc biệt. Việc thay đổi khóa học sẽ được xét trong từng trường hợp cụ thể, với điều kiện khóa học mới phải cùng ngành học với khóa học cũ, phù hợp với kinh nghiệm làm việc và mục tiêu nghề nghiệp của ứng viên, và sự thay đổi đó được cơ quan chủ quản của ứng viên ủng hộ nếu ứng viên vẫn còn làm việc tại cơ quan này.
 • Trong quá trình chuẩn bị đi học, nếu ứng viên không thể đạt được IELTS tối thiểu 6.5 (không điểm thành phần dưới 6.0), học bổng của ứng viên có thể bị rút.

Thông tin bổ sung