Tiến sĩ Đoàn Duy Khương: “Cuộc sống là một quá trình thích nghi và phấn đấu không ngừng”

Lãnh đạo doanh nghiệp Việt Nam - Đại sứ Cựu sinh viên Australia Tiến sĩ Đoàn Duy Khương cho biết thời gian học ở Australia đã cho anh những bài học quý giá về cuộc sống cũng như kiến thức chuyên môn và học thuật.

Read more...

Thông tin bổ sung