Học bổng Chính phủ Australia là học bổng quốc tế uy tín do Chính phủ Australia tài trợ trao cho thế hệ tương lai các nhà lãnh đạo toàn cầu cơ hội học tập, nghiên cứu và phát triển chuyên môn tại Australia. Học bổng nhằm phát triển kiến thức, liên kết giáo dục và các mối quan hệ lâu dài giữa Australia với các nước trong khu vực và cộng đồng quốc tế.

Các cựu học viên Học bổng Chính phủ Australia cùng các con học xếp giấy origami tại buổi tiệc và triển lãm ảnh dành cho cựu học viên Học bổng Chính phủ Australia tại Hà Nội, tháng 3/2015.
Học viên Học bổng Chính phủ Australia Nguyễn Trọng Đắc theo dõi bài giảng tại Đại học Victoria.
Cựu học viên Học bổng Chính phủ Australia, tiến sĩ Nguyễn Kim Dung (Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu giáo dục, Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh) phát biểu tại Hội nghị Toàn quốc dành cho Cựu sinh viên (Hà Nội, tháng 12/2013).
Học bổng Chính phủ Australia hội tụ thế hệ các nhà lãnh đạo tương lai từ khắp toàn cầu.
Các học viên Học bổng Chính phủ Australia sẽ có nhiều trải nghiệm trên đất nước Australia.

Học bổng Chính phủ Australia phát triển tiềm năng lãnh đạo và thúc đẩy thay đổi lâu dài bằng việc tạo ra một mạng lưới toàn cầu các cá nhân tài giỏi được tiếp thụ các trải nghiệm giáo dục chất lượng cao tại Australia và nước ngoài.

Người nhận học bổng trở về nước sẽ mang theo tư duy, kiến thức mới và khả năng đóng góp quan trọng cho nước nhà với tư cách là những nhà lãnh đạo trong lĩnh vực của mình.

Học bổng Chính phủ Australia, do Bộ Ngoại giao và Thương mại (DFAT) tài trợ, bao gồm Học bổng Chính phủ Australia và Học bổng Australia ngắn hạn.

Thông tin bổ sung