Học bổng Chính phủ Australia là học bổng quốc tế uy tín do Chính phủ Australia tài trợ trao cho thế hệ tương lai các nhà lãnh đạo toàn cầu cơ hội học tập, nghiên cứu và phát triển chuyên môn tại Australia. Học bổng nhằm phát triển kiến thức, liên kết giáo dục và các mối quan hệ lâu dài giữa Australia với các nước trong khu vực và cộng đồng quốc tế.

Cựu sinh viên và gia đình tham gia lớp vẽ Tranh truyền thống tại sự kiện Hội ngộ Cựu sinh viên tại Hà Nội, tháng 11/2017
Cựu sinh viên học bổng Chính phủ Australia trao đổi và giao lưu tại khóa đào tạo “Sáng kiến và Sáng tạo” tại Vũng Tàu, ngày 3 - 4 tháng 3, 2018.
Học viên Học bổng Chính phủ Australia Nguyễn Trọng Đắc theo dõi bài giảng tại Đại học Victoria.
Học bổng Chính phủ Australia hội tụ thế hệ các nhà lãnh đạo tương lai từ khắp toàn cầu.
Các học viên Học bổng Chính phủ Australia sẽ có nhiều trải nghiệm trên đất nước Australia.

Học bổng Chính phủ Australia phát triển tiềm năng lãnh đạo và thúc đẩy thay đổi lâu dài bằng việc tạo ra một mạng lưới toàn cầu các cá nhân tài giỏi được tiếp thụ các trải nghiệm giáo dục chất lượng cao tại Australia và nước ngoài.

Người nhận học bổng trở về nước sẽ mang theo tư duy, kiến thức mới và khả năng đóng góp quan trọng cho nước nhà với tư cách là những nhà lãnh đạo trong lĩnh vực của mình.

Học bổng Chính phủ Australia, do Bộ Ngoại giao và Thương mại (DFAT) tài trợ, bao gồm Học bổng Chính phủ Australia và Học bổng Australia ngắn hạn.

Thông tin bổ sung